Det finns mer att titta på ...
Registrera dig och visa resten av innehållet!

England - King Richard II & Isabelle of Valois

King Richard II of England

King Richard II praying

Isabelle de Valois (1389-1409),Queen of England,daughter of Charles VI King of France and Isabeau of Bavaria

Another illustration of the marriage of Isabelle and Richard II in 1396,XV th c.

Marriage of Isabelle and King Richard II of England,1396 by Jean Froissart