Elevbemötande

13 Pins
 2y
Collection by
the words are written in two different languages, and one has an orange sun on it
Internationell motorsport – Racing från start till mål
several pieces of paper taped to the floor with words written on them, all in different languages
a diagram of the human body with labels on it
Att prata om stress med barn
Fitness, Tourettes, Extroverted Introvert, Add Adhd, Adhd And Autism, Waldorf, Growth
Hälsologiskt
a diagram showing the various types of people in different areas of the world, including men and women
Läs- och skrivsvårigheter
Health, Plugg
”Motiverande samtal behöver anpassas för NPF”
a poster with an image of a woman's face
ADHD-symtom för flickor i och under tonåren - MrsHyper
a green poster with the words 7 tips written in german and english, on top of it
Här är 7 tips på hur lärare kan göra skolan bättre för barn med ADHD. - MrsHyper
a tree made up of words in the shape of a brain, with an orange background
Aspie, Indigo Children, Autism Spectrum Disorder, Preschool Teacher
Checklista till lärare för stöttning av elever med ADHD och Asperger - MrsHyper
the words are written in two different languages, and one has an orange sun on it
7 tips för ett positivt elevbemötande
I höstas kunde vi ta del av ny forskning från Norge gällande ledarskap i skolan. Skolforskare från Stavanger har filmat sammanlagt 100 lärare och klasser och sedan analyserat resultatet för att studera vad det är som extra skickliga lärare gör i sina klassrum.