Citat

43 Pins
 4y
two cartoon faces with one looking at another and the other saying that they are not talking
an image of a cartoon character with words written on the side of it that says, et lende ar gratis men des varde d'art
Herregud & Co on Instagram: “Ett leende är gratis, men dess värde är oändligt! #herregudco #leende #ettleendeärgratismendessvärdeäroändligt #värde #illustration…”
a cartoon character is standing in front of a blue background with the words, all in a
Herregud
a cartoon character watering water from a watering can with the caption'kartklen beleiver wathns vore day '
Herregud - Kärleken.....
a drawing of a person with an egg on their head and the caption reads, kloga inte pes det son don't
3,465 gilla-markeringar, 16 kommentarer - Herregud & Co (@herregudco) på Instagram: "Sportlov med lite återvinningsbilder: Klaga inte på det som du inte är beredd att förändra!…"
a drawing of a person with an egg on his head and the words man - less ingenizing genna attilad vet
#manlärsigingentinggenomattalltidvetahurmangör #lärande #herregudco #sketchbook #artwork #linköping #illustration #lärsigingenting
winnie the pooh and piglet quote
Citat Nalle Puh
a cartoon character with an egg on his head and the caption says, se pasant nustigs har son or glad heften utn que
#såpinsamt #nustårjaghärochärgladheltutananledning #gladutananledning #pinsamt #glad #herregudco #linköping #sketchbook #artwork #illustration
a drawing of a person wearing a white coat and hat with words written on it
Lika värde
an image of a cartoon character with a thought bubble above it that says, barni en juglids
5,034 gilla-markeringar, 15 kommentarer - Herregud & Co (@herregudco) på Instagram: "Barn är lyckliga, för dom saknar en fil i hjärnan som heter: "Allt som kan gå fel". #barnärlyckliga…"
an image of a cartoon character with the caption saying, sok reppett intre upmarkssment det vari langre
Herregud & Co on Instagram: “Sök respekt. Inte uppmärksamhet. Det varar längre... #respekt #herregudco #illustration #linköping #sökrespektinteuppmärksamhet…”
a cartoon character with an egg on his head and the caption says, ya argumenter inte
herregudco
Bildresultat för herregudco
a cartoon character with a light bulb above his head
Herregud & Co on Instagram: “Det är underligt hur enkla saker kan bli när man plötsligt ser det klart! #herregudco #sealltingklart #illustration #linköping”
a cartoon character with an egg on his head and the caption says, jah haren perfokt kopp
6,138 gilla-markeringar, 122 kommentarer - Herregud & Co (@herregudco) på Instagram: "Jag har en perfekt kropp! Jag får precis plats i den! #jagharenperfektkropp #perfektkropp…"
two cartoon characters with eggs on their heads, one has an egg in its mouth
Herregud & Co on Instagram: “– Mamma! Hur känns det att ha världens bästa barn? – Jag vet inte! Fråga mormor! #grattispåmorsdag #herregudco #världensbästamamma #morsdag…”
an image of a cartoon character with the caption'det man intet, har man ingen anigun '
Herregud & Co on Instagram: “Det man inte vet, har man ingen aning om... #herregudco #detmanintevetharmaningenaningom #linköping #illustration”
an image of a cartoon character holding a green bag with words written in spanish on it
#pokemongo #pokemon #herregudco #ändrabeteende #sketchbook #artwork #illustration #linköping
an image of a cartoon character with words written in german on the side of it
Herregud - Jag är vaken.....
a cartoon character is surrounded by sprinkles
a drawing of a person with a crown on his head and words above it that say, at alla sin si si si vitigire ar viggore en siti
#attodlasinsjälätviktigareänattplågasinkropp #odlasinsjäl #själen #plågasinkropp #drottningkristina #herregudco #illustration #artwork #linköping #sketchbook #kroppen
Best Quotes, My Pictures, Feel Good
a drawing of an egg with two eggs in it's shell and the caption that says, detarbatge mannision en my chins
herregudco
Bildresultat för herregudco
a drawing of a person standing in front of a white wall with writing on it
herregudco
Bildresultat för herregudco
a drawing of a person with an expression written on it
herregudco
Bildresultat för herregudco
an image of a group of people sitting at a table with a message written on it
#omduharmerändubehöver #byggettstörrebordinteettstaket #bord #staket #medmänsklighet #gränser #empati #skärtorsdag #herregudco #linköping #sketchbook #artwork #illustration by herregudco
an image of a cartoon character with words written on it
Herregud
a cartoon character with an open book in front of him and the caption that reads,
Man kanske ska fylla almanackan med lugn och ro först, så kanske inte det stressiga får plats...? #fyllaalmanackanmedlugnochro #almanacka…
two cartoon characters are sharing an ice cream cone with each other and one is telling the other that he doesn't want to eat
#nyttigt #braförsjälen #glass #herregudco #linköping #illustration #sketchbook #artwork by herregudco
an image of a cartoon character with ice cream on it's face and the caption reads, man must be talking to someone else
Herregud
a comic strip with an egg in the middle
Herregud & Co on Instagram: “Tvinga dig inte att passa in där du inte hör hemma! #tvingadiginteattpassaindärduintehörhemma #herregudco #illustration #linköping #webcomic”
a cartoon character with an egg on his head and the caption says, you are not
4,265 gilla-markeringar, 18 kommentarer - Herregud & Co (@herregudco) på Instagram: "Ja, jag är lycklig! Nej, mitt liv är inte perfekt! #jagärlycklig #mittlivärinteperfekt #lycklig…"
an egg with a red hat on it's head in front of a blue sky
2,515 gilla-markeringar, 15 kommentarer - Herregud & Co (@herregudco) på Instagram: "Om du otrivs... Förändra situationen eller förändra ditt sätt att se på situationen! #omduotrivs…"
an egg with the caption that reads, it's step - by - foot blind
Herregud & Co on Instagram: “Ett steg i taget! Ibland går det framåt... #herregudco #ettstegitaget #iblandgårdetframåt #illustration #linköping”
an image of a cartoon character with the caption dear son ar myflen kommer aldi sia vaka
Herregud & Co on Instagram: “Den som är nyfiken kommer aldrig sluta växa... #nyfiken #herregudco #illustration #linköping #växa”
Herregud & Co on Instagram: “Hur andra ser på dig är inte så viktigt... Det viktigaste är hur du ser på dig själv!#hurduserpådigsjälv #herregudco #illustration…” Love Quotes, Positiva Ord, Words Quotes, Love You
Herregud & Co on Instagram: “Hur andra ser på dig är inte så viktigt... Det viktigaste är hur du ser på dig själv!#hurduserpådigsjälv #herregudco #illustration…”
an image of a cartoon character with two stars in front of him and the caption that says, lupaan komer nar du slata at gimpa dit
Herregud & co
När kroppen kraschar: Herregud & co
an image of a cartoon character with words written on it
Annapannapuff - En trött morgon
Annapannapuff - En trött morgon
two eggs with faces drawn on them in front of a yellow background
Herregud & Co on Instagram: “När jag berättar om mitt bekymmer för dig, så hör jag plötsligt en lösning... #bekymmer #lösning #herregudco #illustration #linköping”
two cartoon characters are talking to each other in front of a sign that says, ljuta sir
Herregud & Co on Instagram: “Lycka är att hitta någon som är lika knäpp som man själv. #favoritirepris #herregudco #illustration #linköping #kärlek…”
an image of a cartoon character with the words let out it's ugly and unansigid
Som ringar på vattnet - Kvinna, egenföretagare, gift, mamma och farmor. Bor i stad vid havet, har stuga i skogen nära sjö. I min blogg finns inga hurtiga träningsråd, moderna inredningstrender eller kaloririka kakrecept. Men här finns varm omtanke och positiv eftertanke. Vardagens vackra grå nyanser, skratt och allvar. Välkommen!
Kvinna, egenföretagare, gift, mamma och farmor. Bor i stad vid havet, har stuga i skogen nära sjö. I min blogg finns inga hurtiga träningsråd, moderna inredningstrender eller kaloririka kakrecept. Men här finns varm omtanke och positiv eftertanke. Vardagens vackra grå nyanser, skratt och allvar. Välkommen!
an egg with two eggs in it and the caption reads, don't you see
herregudco
Bildresultat för herregudco
an image of a cartoon character holding a stick
Herregud & Co on Instagram: “Ibland krävs det mer styrka att släppa taget än att hålla sig fast... #släppataget #hållafast #herregudco #illustration #linköping”