Pinterest • Världens bildkatalog

Den här affischen kan du som lärare använda i klassrummet för att visa elever hur de kan markera texter när de läser, för att visa hur de tänker under läsning, och på så sätt bland annat visa dig vilka lässtrategier de använder sig av. Elevernas markeringar kan du använda för att bedöma deras förmåga att använda lässtrategier.

1

Den här affischen kan du använda som stöd i klassrummet för att visa elever hur de kan tänka när de ska dela in sin text i stycken.

3