Pinterest • Världens idékatalog

Språklådor är ett sätt för oss pedagoger att variera innehållet men ändå ha samma struktur. Konkret material för att fånga intresse och få hjälp att hålla fokus/motivation. Barnen får hjälp att förstå innehållet och förstår man blir det också mer meningsfullt. Stimulerar barnens språk och ökar begreppsbildningen. Här är språklådan: pappa är sjuk, sa lilla spöket Laban. #förskola #lpfö98 #språklåda #språkutveckling #begreppsbildning #utvecklingochlärande #delaktighet #tillgänglighet #färger

23
1

Pedagogisk miljö förskola. Samling språk

20

“Like a bat out of hell” means “very fast”. Example: He ran out of the building like a bat out of hell. Get our apps for learning English: learzing.com

9
2

“Drag your feet” means “to do something slowly because you don’t want to do it”. Example: He knows he should see a doctor, but he’s dragging his feet. Get our apps for learning English: learzing.com

4
1

Wondering how to do a good language samples? Check out these ideas and examples!

35
1

Min blogg om allt mellan himmel och jord: Montessorimaterial: parövning icke ljudenliga ord .. med bokstavs tvättklämmor.

22
1

Informationskarta över läsning av faktatexter.

76
3

"Nix" means to cancel something, to stop something from happening Example: The…

14
4

“Break your duck” means “to do something for the first time”. Example: No matter how hard I try, I can’t catch a fish when I go fishing. I really hope I break my duck tomorrow. Get our apps for learning English: learzing.com

3