Alexander Skarsgård, Charlie Hunnam, Tom Hardy, Karl Urban, Joe Manganiello, Travis Fimmel, Luke Evans, Tom Hardy Hot, Tom Hardy Warrior