a white wall with the words jag vil bara ligge i hog av varn twatt och ata brod