Avslutningshylse Gullf 4x11 mm - HobbyHimmelen Metal, Products, Jewellery, Hull, Hobby, Avon, Jewelry, Med, Bottle