Hatsune Miku, Art, Usagi, Sakura, Miku, Hatsune, Make It Yourself, Shit Happens