a white fire extinguisher is shown against a white background with the words nexa written on it
Save
Product sold by
homeroom.no

Brannslukker Hvit 1 kg 8A

Product details
Pulverapparat 1 kg ABC-pulver Pulverapparat på 1 kg beregnet til å slukke alle typer mindre branner som kan oppstå i f.eks. bil, hobbyrom eller garasje, eller som komplement til en større brannslukker hjemme. - Effektivitetsklasse 8A34BC. - Kvalitetssikret og sertifisert av DNV. - Kan fylles på av autorisert servicetekniker. - Leveres med veggfeste. - Pulverapparat anses å være den mest allsidige brannslukkeren for husholdninger, og slukker de fleste branner som kan oppstå. Et pulverapparat er frostbestandig og leder ikke elektrisitet Klasse: 8A 34BC Slukkemiddel: ABC-pulver Drivgass: Nitrogen (N2) Arbeidstrykk: 14 bar ved +20 °C Funksjonell mellom: -30 °C og +60 °C Sikkerhetsavstand: 1 m Godkjent iht.: SS-EN3-7