Processvägg

11 Pins
 5y
a white board with pictures on it in a room
Processvägg
a white board with pictures on it in a room
Pedagogisk dokumentationsvägg
a room with lights and pictures on the wall
Dokumentationsvägg
Här delar barn, pedagoger och anhöriga med sig av tankar, bilder och kopplingar. En vägg för alla att delge och följa projektarbete i process
there are many pictures on the wall above the table and below it is a shelf with various objects
Pedagogisk dokumentationsvägg
Pedagogiskt dokumentationsvägg
a display case with many pictures on the wall and papers attached to it, along with other items
Pedagogisk dokumentationsvägg. Utgår från styrdokument och läroplan.
a room filled with lots of baskets and items on top of a red carpeted floor
Dokumentationsvägg
Vid dokumentationsväggen samlas olika styrdokument, läroplan mm och är en plats för att samla dokumentationer och reflektioner som ägs av barn, vårdnadshavare och pedagoger tillsammans.
there are many pictures on the wall in this room
Pedagogisk dokumentationsvägg. Utgår från styrdokument och läroplan.
a display case with many pictures on the wall and papers attached to it, along with other items
Pedagogisk dokumentationsvägg. Utgår från styrdokument och läroplan.